Kontakt

Winieta-online.pl

systemyrezerwacyjne.pl sp. z o.o.
Kalinowa 1A
43-309 BIELSKO-BIALA
POLAND

Telephone: +48 33 813 90 00
Email: customer@winieta-online.pl
Website: https://www.winieta-online.pl

Zarejestrowany w rejestrze handlowym:
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII
Numer rejestru: 0000734517

Siedziba firmy: Bielsko-Biała

NIP: PL5472202848

Osoba odpowiedzialna:
Dyrektorzy zarządzający:
Pan Dariusz Cieśla

Pozasądowe rozstrzyganie sporów
Informacje o rozstrzyganiu sporów konsumenckich:

Europejskie Centrum Konsumenckie
Centrum Konferencyjne UOKiK, p.1.5.
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 600
Zapytania konsumenckie:
ECCNET-PL@ec.europa.eu
E-mail: info@konsument.gov.pl

Intenetowe rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS)
https://ec.europa.eu/consumers/odr